jSharing - JA Teline III

Localidades

Habilitar espazo para contenedores

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU-IU demanda  a limpeza do vertedeiro incontrolado que hai no cruce de Rilo-Souto da Cana, así como a adaptación desta intersección para a ubicación de contenedores.

Ler máis...

Marquesiñas en San Xoán

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU leva  algún tempo solicitando a instalación de marquesiñas nas paradas do bus na parroquia de San Xoán, dado que as mesmas non foron contempladas no proxecto de seguridade vial que executou a Xunta, a diferencia do que si contemplou na parroquia de Franza.

Ler máis...

Estado lamentable do río do Esteiro

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU quere denunciar a situación actual na que se atopa o río do Esteiro. A situación é lamentable, o lavadoiro cheo de lodos e limos coa auga estancada prácticamente, a parte baixa do cauce recibe augas fecais perfectamente visibles a simple vista polo turbiedade da auga e perfectamente percibidas polo olfato, as marxes do río (os 5mts de policía que marca a lei de augas de Galicia) están cheos de maleza facendo imposible seguir todo o traxecto do cauce, en fin o abandono é total, salvo na parte baixa do cauce que coincide unha área de lecer coas augas fecais. 

Ler máis...

Seguridade vial na AC-133 treito Rotonda de Rilo-Rotonda de Franza

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU ante a falla de resposta por parte do Delegado da Xunta de Galicia, tras o escrito enviado con 240 sinaturas de veciños/as en maio de 2010, solicitando a redacción do proxecto de seguridade vial con orzamento e prazo de execución, colocou uns carteis en todo o treito da vía para chamar a atención da Xunta sobre este problema. 

Ler máis...

Seguridade vial Colexio “Unión Mugardesa”

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU plantexou no día de hoxe na comisión competente en materia de tráfico, a necesidade de retomar as xestións ante a xefatura provincial de tráfico co fin de incrementar a seguridade vial no entorno do colexio “Unión Mugardesa”.

Ler máis...

O comedor escolar do colexio “Unión Mugardesa”

Correo-e Imprimir PDF

Despois de que no curso escolar 2009-2010 se puxera en marcha por primeira vez o comedor escolar, tras superar os grupos da oposición e a comunidade educativa  as diferencias existentes dentro do grupo de goberno donde non todos tiñan claro a necesidade de que o Concello se implicase na súa posta en marcha, cando se inicie o curso 2010-2011 o comedor escolar non se vaí a por en funcionamento.

Ler máis...

Comedor escolar do colexio “Unión Mugardesa”

Correo-e Imprimir PDF

Despois de que no curso escolar 2009-2010 se puxera en marcha por primeira vez o comedor escolar, tras superar os grupos da oposición e a comunidade educativa  as diferencias existentes dentro do grupo de goberno donde non todos tiñan claro a necesidade de que o Concello se implicase na súa posta en marcha, cando se inicie o curso 2010-2011 o comedor escolar non se vaí a por en funcionamento.

Ler máis...

Páxina 7 de 14