jSharing - JA Teline III

Localidades

Prórroga de contrato da escola infantil

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU demanda do goberno municipal que se avance nas negociacións para acordar unha prórroga do contrato da empresa concesionaria da xestión da escola infántil.

Ler máis...

Prórroga de contrato da escola infantil

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU demanda do goberno municipal que se avance nas negociacións para acordar unha prórroga do contrato da empresa concesionaria da xestión da escola infántil.

Ler máis...

Mellora do firme do camiño do Casal

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU voltou a reiterar no día de hoxe na comisión de obras, despóis de realizar esta solicitude o día 17 de xuño, a necesidade de mellora do firme do camiño do Casal (Franza).

Ler máis...

Mellora do firme do camiño do Casal

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU voltou a reiterar no día de hoxe na comisión de obras, despóis de realizar esta solicitude o día 17 de xuño, a necesidade de mellora do firme do camiño do Casal (Franza).

Ler máis...

Encontro Aberto

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU convoca un encontro aberto o xoves, día 2 de setembro, ás 20:30h. no centro cívico (baixo das vivendas sociais) para analizar a situación actual de: comedor escolar, axudas á escolarización e escola infántil (gardería de As Lagoas).

A estas alturas, canto xa está a punto de comenzar o curso escolar 2010-2011 o grupo de goberno aínda non aprobou as bases que rexirán a convocatoria das axudas para a escolarización.

Ler máis...

Recollida de voluminosos

Correo-e Imprimir PDF

O xoves, día 26 de agosto segundo o marcado no calendario que distribue o Concello, era o día indicado para a recollida de voluminosos.

Ler máis...

Ordenanza municipal de protección acústica

Correo-e Imprimir PDF

O GM de EU demanda se inicien os debates para a elaboración dunha ordenanza municipal de protección acústica, xa que a competencia administrativa nesta materia segundo reflexa a lei 7/97 de protección acústica, no seu artigo 3 punto 1 corresponde ós concellos dictar  ordenanzas sobre ruidos e vibracións.

Ler máis...

Páxina 8 de 14